bir tü rlü olmadı

slm ben ilker size ba&#351 &#305 mdan ge&ccedil en olay&#305 anlatmak &ccedil ok isterdim ama maalesef olmad&#305 ,kar&#305 m&#305 siktirmeyi o kadar &ccedil ok istiyorum o ise kabul etmedi.sonunda kafama koymu&#351 tum onu siktirmeyi,ve siktirdim evet,onu i&#351 yerime davet ettim gelip bana yard&#305 mc&#305 olmas&#305 n&#305 istedim geldi.g&uuml n&uuml n sonuna kadar bana yard&#305 mc&#305 oldu daha sonra ben i&#351 yerimde bir iki duble i&ccedil meye ba&#351 lad&#305 m.sonra oda geldi yan&#305 ma oturdu.sanada vereyim dedim olur olmaz derken bakt&#305 m 4 5 kadeh g&ouml t&uuml rd&uuml .sevi&#351 meye ba&#351 lad&#305 m e&#351 imle onu deli ettim ama bo&#351 altmad&#305 m ve hemen tlf nu al&#305 p day&#305 o&#287 lunu arad&#305 m gel dedim sana bir s&uuml rprizim var dedim,hemen geldi o gelmeden kar&#305 m&#305 n g&ouml z&uuml n&uuml e&#351 arb&#305 yla ba&#287 lad&#305 m,&ccedil &#305 lg&#305 n gibiydik ben sa&ccedil &#305 ndan t&#305 rna&#287 &#305 na &ouml p&uuml p koklad&#305 m taki s&#305 ray&#305 day&#305 o&#287 luna b&#305 rakanadek v&#305 c&#305 k v&#305 c&#305 k olmu&#351 tu am&#305 hadi sok l&uuml tfen derken day&#305 o&#287 lu d&uuml nden haz&#305 r yava&#351 yava&#351 yakla&#351 &#305 p bi g&uuml zel f&#305 r&ccedil a darbesi att&#305 ktan sonra k&ouml k&uuml ne kadar soktu…kar&#305 m hem ald&#305 &#287 &#305 zevkten hemde de&#287 i&#351 iklikten olsa gerek titredi&#287 ini hissettim.sonunda siktirmi&#351 tim kar&#305 m&#305 ,ald&#305 &#287 &#305 m zevki anlatamam arkada&#351 lar,inan&#305 n &ccedil ok ho&#351 bir duyguydu.day&#305 o&#287 lunun yapmad&#305 &#287 &#305 kalmam&#305 &#351 t&#305 kar&#305 ma onu ba&#287 &#305 ta ba&#287 &#305 rta sikiyordu,kar&#305 m&#305 n 2 3 sefer bo&#351 ald&#305 &#287 &#305 n&#305 biliyorum.sonunda oda patlatt&#305 d&ouml llerini kar&#305 m&#305 n am&#305 na sonra yava&#351 &ccedil a &ccedil ekildi ve day&#305 o&#287 luna nas&#305 l beyendinmi dedim anlatamam dedi harika bir kar&#305 n varm&#305 &#351 dedi.ve day&#305 o&#287 lu gitti.kar&#305 m hala inliyordu ac&#305 danm&#305 zevktenmi bilmiyordum,o &#305 slakl&#305 &#287 &#305 n &uuml st&uuml ne bide ben soktum olamaz b&ouml yle bi&#351 ey harika bir duyguydu,o d&ouml llerin &uuml zerinde gidip geldim.daha fazla dayanamad&#305 m ve bende a&#287 z&#305 na bo&#351 ald&#305 m &ccedil ok ng&uuml zel bir gece ya&#351 am&#305 &#351 t&#305 m,day&#305 o&#287 luna ve en &ccedil okta sevgili kar&#305 ma &ccedil ok te&#351 ekk&uuml r ederim,sizede ayr&#305 ca bana zaman ay&#305 rd&#305 &#287 &#305 n&#305 z i&ccedil in mite&#351 ekk&uuml r&uuml m aldatanlar okuyucular&#305 bir dahaki sefere g&ouml r&uuml &#351 mek &uuml zere ho&#351 &ccedil akal&#305 n….
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 237 800 00 66

302 Found

302 Found

The document has been temporarily moved to here.
Powered By LiteSpeed Web Server
LiteSpeed Technologies is not responsible for administration and contents of this web site!