bir tü rlü olmadı

slm ben ilker size ba&#351 &#305 mdan ge&ccedil en olay&#305 anlatmak &ccedil ok isterdim ama maalesef olmad&#305 ,kar&#305 m&#305 siktirmeyi o kadar &ccedil ok istiyorum o ise kabul etmedi.sonunda kafama koymu&#351 tum onu siktirmeyi,ve siktirdim evet,onu i&#351 yerime davet ettim gelip bana yard&#305 mc&#305 olmas&#305 n&#305 istedim geldi.g&uuml n&uuml n sonuna kadar bana yard&#305 mc&#305 oldu daha sonra ben i&#351 yerimde bir iki duble i&ccedil meye ba&#351 lad&#305 m.sonra oda geldi yan&#305 ma oturdu.sanada vereyim dedim olur olmaz derken bakt&#305 m 4 5 kadeh g&ouml t&uuml rd&uuml .sevi&#351 meye ba&#351 lad&#305 m e&#351 imle onu deli ettim ama bo&#351 altmad&#305 m ve hemen tlf nu al&#305 p day&#305 o&#287 lunu arad&#305 m gel dedim sana bir s&uuml rprizim var dedim,hemen geldi o gelmeden kar&#305 m&#305 n g&ouml z&uuml n&uuml e&#351 arb&#305 yla ba&#287 lad&#305 m,&ccedil &#305 lg&#305 n gibiydik ben sa&ccedil &#305 ndan t&#305 rna&#287 &#305 na &ouml p&uuml p koklad&#305 m taki s&#305 ray&#305 day&#305 o&#287 luna b&#305 rakanadek v&#305 c&#305 k v&#305 c&#305 k olmu&#351 tu am&#305 hadi sok l&uuml tfen derken day&#305 o&#287 lu d&uuml nden haz&#305 r yava&#351 yava&#351 yakla&#351 &#305 p bi g&uuml zel f&#305 r&ccedil a darbesi att&#305 ktan sonra k&ouml k&uuml ne kadar soktu…kar&#305 m hem ald&#305 &#287 &#305 zevkten hemde de&#287 i&#351 iklikten olsa gerek titredi&#287 ini hissettim.sonunda siktirmi&#351 tim kar&#305 m&#305 ,ald&#305 &#287 &#305 m zevki anlatamam arkada&#351 lar,inan&#305 n &ccedil ok ho&#351 bir duyguydu.day&#305 o&#287 lunun yapmad&#305 &#287 &#305 kalmam&#305 &#351 t&#305 kar&#305 ma onu ba&#287 &#305 ta ba&#287 &#305 rta sikiyordu,kar&#305 m&#305 n 2 3 sefer bo&#351 ald&#305 &#287 &#305 n&#305 biliyorum.sonunda oda patlatt&#305 d&ouml llerini kar&#305 m&#305 n am&#305 na sonra yava&#351 &ccedil a &ccedil ekildi ve day&#305 o&#287 luna nas&#305 l beyendinmi dedim anlatamam dedi harika bir kar&#305 n varm&#305 &#351 dedi.ve day&#305 o&#287 lu gitti.kar&#305 m hala inliyordu ac&#305 danm&#305 zevktenmi bilmiyordum,o &#305 slakl&#305 &#287 &#305 n &uuml st&uuml ne bide ben soktum olamaz b&ouml yle bi&#351 ey harika bir duyguydu,o d&ouml llerin &uuml zerinde gidip geldim.daha fazla dayanamad&#305 m ve bende a&#287 z&#305 na bo&#351 ald&#305 m &ccedil ok ng&uuml zel bir gece ya&#351 am&#305 &#351 t&#305 m,day&#305 o&#287 luna ve en &ccedil okta sevgili kar&#305 ma &ccedil ok te&#351 ekk&uuml r ederim,sizede ayr&#305 ca bana zaman ay&#305 rd&#305 &#287 &#305 n&#305 z i&ccedil in mite&#351 ekk&uuml r&uuml m aldatanlar okuyucular&#305 bir dahaki sefere g&ouml r&uuml &#351 mek &uuml zere ho&#351 &ccedil akal&#305 n….
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 237 800 00 66